Analysis of exploitation process in the aspect of readiness of electronic protection systems
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Diagnostyka (11pkt w roku publikacji)
ISSN
1641-6414
EISSN
2449-5220
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
18
Strony od-do
37-42
Numer tomu
4
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
eksploatacja
przeglądy okresowe
diagnostyka
en
operation
periodic inspections
diagnostics
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z procesem eksploatacji elektronicznych systemów zabezpieczeń. Zwrócono szczególną uwagę na kwestie związane z przeglądami okresowymi i racjonalizacją wartości wskaźnika gotowości. Analiza dotychczasowych modeli niezawodnościowo-eksploatacyjnych pozwoliła stwierdzić, iż słuszna jest teza by uwzględnić także informacje otrzymane z podsystemów diagnostycznych. Takie podejście umożliwiło opracowanie grafu relacji w systemie z uwzględnieniem informacji diagnostycznych.
Język
en
Treść
This paper presented issues concerning the operation process of electronic safety systems. The particular attention was paid to the issues related to periodic inspections and rationalisation of the readiness index value. The analysis of current reliability and operation models allowed to conclude that a thesis, which also takes into account information obtained from diagnostic subsystems, is right. This approach made it possible to develop a graph of relationships in the system including diagnostic information.
Inne
System-identifier
WUT2f6f2176514043c2a917d312deb3cf5a