Analiza mikrostruktury i właściwości stali T92 po długotrwałej eksploatacji
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów (Politechnika Częstochowska)
Książka
Tytuł książki
Współczesne problemy inżynierii materiałowej oraz mechaniki
Data publikacji
2018
ISBN
978-83-65932-39-6
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Analiza mikrostruktury i właściwości stali T92 po długotrwałej eksploatacji
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
83-90
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.50
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
mechanical properties
microstructure
power industry
T92 steel
precipitate
pl
mikrostruktura
właściwości mechaniczne
energetyka
stal T92
wydzielenia
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 1)
Pozostali redaktorzy
+ 1
Streszczenia
Język
en
Treść
The tests were carried out on martensitic T92 steel after long-term service under creep conditions. The examined material was serviced for 41914 h at the temperature of 575°C and pressure of 28,2 MPa. The scope of the performed tests included: the analysis of chemical composition, the study of the microstructure using the optical microscopy and scanning electron microscopy, the X-ray analysis of carbide isolates and the tests of mechanical properties. The microstructural observations showed that the examined steel after service still had the retained structure of tempered lath martensite with numerous precipitates. The analysis of the carbide isolates in the investigated steel after service proved the occurrence of M23C6 carbides and MX precipitates. The preferential precipitation of secondary phases on the boundaries of prior austenite grains and martensite lath boundaries was observed. Mechanical properties of T92 steel met the minimum requirements for this grade of steel
Język
pl
Treść
Badaniu poddano martenzytyczną stal T92 po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania. Badany materiał był długotrwale eksploatowany przez 41914 h w temperaturze 575°C i przy ciśnieniu 28,2 MPa. Zakres przeprowadzonych badań obejmował: analizę składu chemicznego, badania mikrostruktury za pomocą mikroskopii świetlnej i skaningowej mikroskopii elektronowej, rentgenowską analizę izolatów węglikowych oraz badania właściwości mechanicznych. Przeprowadzone obserwacje mikrostrukturalne wykazały, że badana stal po eksploatacji posiada jeszcze zachowaną strukturę listwową martenzytu odpuszczonego z licznymi wydzieleniami. Analiza izolatów węglikowych w badanej stali po eksploatacji wykazała, występowanie węglików M23C6 i wydzieleń MX. Zaobserwowano uprzywilejowane wydzielanie faz wtórnych na granicach ziaren byłego austenitu i granicach listew martenzytu. Właściwości mechaniczne stali T92 spełniały minimalne wymagania dla tego gatunku stali.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
59214