Al2O3 – Mo functionally graded material obtained via centrifugal slip casting
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Materiały Ceramiczne (8pkt w roku publikacji)
ISSN
1505-1269
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Ceramiczne
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2
Strony od-do
73-77
Numer tomu
69
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Słowa kluczowe
pl
Al2O3-Mo
kompozyt
odlewanie odśrodkowe mas lejnych
en
Al2O3-Mo
Composite
Centrifugal slip casting
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego
Początek konferencji
2017-09-14
Koniec konferencji
2017-09-17
Lokalizacja konferencji
Zakopane
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Funkcjonalny materiał gradientowy z układu Al2O3 – Mo zostały wytworzony metodą odlewania odśrodkowego mas lejnych. Wodną zawiesinę o zawartość fazy stałej 50% obj. przygotowano na bazie tlenku glinu i proszku molibdenu (10% obj.). Próbki formowano metodą odlewania odśrodkowego; parametry procesu były następujące: v - 3000 obr./min, czas – 1,5 godz. Charakterystyka mikrostruktury oraz składu chemicznego wytworzonego kompozytu została wykonana przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego z detektorem EDS. Przeprowadzono analizę fazową (XRD) kompozytu. Obserwacje mikrostruktury oraz analiza stereologiczna potwierdziły gradientowe rozmieszczenie cząstek molibdenu w wytworzonym kompozycie.
Język
en
Treść
Al2O3 – Mo functionally graded material (FGMs) was fabricated successfully by a centrifugal slip casting method. An aqueous ceramic slurry containing 50 vol.% of the solid phase and including 10 vol.% of the molybdenum particles was made. Consolidation was performed by using a centrifugal slip casting process at 3000 rpm for 1.5 h. The morphology and chemical composition of the produced composite were analysed using a scanning electron microscope equipped with an EDS detector. Moreover, the X-ray diffraction was made. The microstructural observation and the stereological analysis confirmed that the molybdenum particles are distributed in the material in a gradient way.
Inne
System-identifier
WUTc593231940994602b6a2a34f35c104ff