The use of plstelet-rich plasma in antiaging therapy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Lubelska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
JOURNAL OF EDUCATION, HEALTH AND SPORT (7pkt w roku publikacji)
ISSN
2391-8306
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
11
Strony od-do
162-175
Numer tomu
7
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 9)
Pozostali autorzy
+ 8
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja ostateczna autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
EN
Treść
Aging stands for the changes in the human body, which are recognized as natural processes that concern every person and are related to the passage of time. Despite ‘normalness’ of the process, a tendency is emerging to treat aging as a pathology requiring proper diagnostics. Consequently, an ‘anti-aging’ medicine has been established - defined as study of preventing and slowing down the process of aging.
Inne
System-identifier
28291
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych