Gas sensors array as a device to classify mold threat of buildings
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska (Politechnika Lubelska)
Książka
Tytuł książki
Environmental engineering V [WOS]
Data publikacji
2017
ISBN
9781138031630
Wydawca
CRC Press - Taylor & Francis Group
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Gas sensors array as a device to classify mold threat of buildings
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
203-209
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,71
Hasło encyklopedyczne
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 2)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
5th National Congress of Environmental Engineering
Początek konferencji
2016-05-29
Koniec konferencji
2016-06-01
Lokalizacja konferencji
Lublin
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Web of Science Core Collection
Inne
System-identifier
21598