Air pollution in Poland in relation to European Union
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska (Politechnika Lubelska)
Książka
Tytuł książki
Environmental engineering V [WOS]
Data publikacji
2017
ISBN
9781138031630
Wydawca
CRC Press - Taylor & Francis Group
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Air pollution in Poland in relation to European Union
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
257-260
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 2)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
5th National Congress of Environmental Engineering
Początek konferencji
2016-05-29
Koniec konferencji
2016-06-01
Lokalizacja konferencji
Lublin
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
EN
Treść
This article presents research on minimizing power consumption by air conditioning systems in municipal buses. Proposed solution is system based on storing energy in form of latent heat. Prototype system was build and further research was conducted, testing energy storage capacity. In comparison to electrochemical energy sources prototype system proved itself to be viable solution, at the same time drastically reducing cost of purchase and operation of municipal bus.
Inne
System-identifier
21597