"Byt absolutny człowieka” Karola Marksa w myśli Leszka Kołakowskiego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria (11pkt w roku publikacji)
ISSN
1230-1493
EISSN
2300-2573
Wydawca
Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
4
Strony od-do
405-418
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
L. Kołakowski
marksizm
heglizm
człowiek
wolność
angielski
L. Kołakowski
Marxism
Hegelianism
human being
freedom
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
polski
Treść
Leszek Kołakowski w Głównych nurtach marksizmu zwraca szczególną uwagę na asymilację heglizmu przez Karola Marksa, podkreślając, że Marks postawił Hegla „z głowy na nogi”. Marks podjął się trudnego zadania – na inny sposób, w przeciwieństwie zarówno do Kanta, jak i Hegla, próbował doprowadzić historię do stanu pełnej jedności człowieka. Miała to być sytuacja, gdy zniesiona zostanie przypadkowość ludzkiej egzystencji. Zniesienie sił urzeczowionych to nic innego u Marksa, jak poddanie istoty człowieka jego własnej wolności. Człowiek nie miał być zdany na siły wyobcowane, których był twórcą, nie miał podlegać anonimowej sile społeczeństwa. Nie mógł też przeciwstawiać się społeczeństwu jako właściciel jego uprzedmiotowionej pracy. Na miejsce eksterioryzacji świadomości przychodzi eksterioryzacja naturalnych sił ludzkich w pracy, a byt absolutny człowieka realizuje się całkowicie w bycie faktycznym.
Język
angielski
Treść
In his philosophical commentary to the thought of Karl Marx, Leszek Kołakowski refers to his assimilation of G.W.F. Hegel’s philosophy. He pays particular attention to the swinging of Hegel’s theory ‘the right side up’ and standing him on a pair of feet instead of the head. Marx undertook the difficult task of ensuring a unity of man in a way quite different from the attempts made by either Kant or Hegel. They all wanted to abolish the contingency in human life, but in Marx’s thought the abolishing of the contingency is nothing else but a subjecting of a human being to his/her own existence. A man is no longer dependent on alienated forces that he has created himself, neither is he dependent on an anonymous society. Taking clue from Kołakowski we can say that exteriorisation of natural forces has replaced exteriorisation of consciousness and the Absolute Being of man is realized in his/her actual being.
Inne
System-identifier
PX-5c6bce37d5de2081007656c1
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych