Czy warto skonsolidować systemy zarządzania? Analiza dokonana w oparciu o systemy zarządzania w Krajowej Administracji Skarbowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomii i Zarządzania (Politechnika Opolska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Nauk Stosowanych (5pkt w roku publikacji)
ISSN
2353-8899
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
19
Strony od-do
27-36
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pl
konsolidacja systemów zarządzania
en
management systems consolidation
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono podejście do konsolidacji systemów zarządzania uwzględniając zarządzanie ryzykiem w systemach: kontrola zarządcza, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz zarządzanie kryzysowe. Zaprezentowano m.in. w jaki sposób jednolicie zarządzać ryzykiem we wszystkich systemach, tak aby to samo ryzyko w danym obszarze przy uwzględnień tych samych czynników warunkujących powstanie ryzyka oraz mechanizmów kontrolnych zawsze osiągało taki sam poziom ryzyka
Język
en
Treść
The Article presents the approach to consolidate the management system regarding the risk management in the systems: management control, System of Information Safety System and Crisis Management. It was presented how to manage the risk in all systems to that the risk in definite area, considering the same factors of risk origin and control mechanisms, always attain the same risk level
Inne
System-identifier
OUTb94b71b88d4f484794f5789a458a8be9