Relationship between stand density and value of timber assortments: a case study for Scots pine stands in north-western Poland
PBN-AR
Instytucja
Wydział Leśny (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
NEW ZEALAND JOURNAL OF FORESTRY SCIENCE (20pkt w roku publikacji)
ISSN
0048-0134
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
art. no. 12
Numer tomu
48
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
forest management
<I>Pinus sylvestris</I>
stand volume
basal area
tree diameter
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000025128
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych