Stratum junctures and counterfeeding: Against the current formulation of cyclicity in Stratal OT
PBN-AR
Instytucja
Wydział Lingwistyki Stosowanej (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Proceedings of the Annual Meeting of the North East Linguistic Society
ISSN
0742-3209
EISSN
Wydawca
GLSA
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
157-170
Numer tomu
1
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
NELS 46
Nazwa konferencji
Forty-Sixth Annual Meeting of the North East Linguistic Society
Początek konferencji
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
Montreal
Kraj konferencji
CA
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
discipline:Językoznawstwo
discipline:Linguistics
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:767951