Microstructure and mechanical properties of amorphous/crystalline ductile liquid immiscible $Fe-Si-B-In$ alloy produced by two-component melt-spinning
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Metallurgy and Foundry Engineering (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1230-2325
EISSN
2300-8377
Wydawca
Wydawnicatwa AGH
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
57--66
Numer tomu
43
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.71
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
EN
scanning electron microscopy (SEM)
metallic glasses
ductility
tensile test
X-ray diffraction (XRD)
PL
dyfrakcja rentgenowska
szkła metaliczne
ciągliwość
skaningowa mikroskopia elektronowa
statyczna próba rozciągania
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
EN
Treść
The two-component melt-spun (TCMS) Fe71.25Si9.5B14.25In5 alloy was produced from Fe75Si10B15 and Fe67.5Si9B13.5In10 alloys. The microstructure of the TCMS alloy was investigated by means of scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD). A tensile test of the alloy resulted in a tensile strength of Rm = 1040 MPa, yield strength Re= 919 MPa, total plastic elongation ɛtot = 3.29%, and traces of plastic deformation on the surface of the Fe-Si-B-In TCMS sample. Microstructural analysis of the amorphous/crystalline composite and tensile sample free surface show the reason for the ductility of the sample in relation to the Fe75Si10B15 alloy.
Język
PL
Treść
Stop Fe71,25Si9,5B14,25In5 wytworzono w wyniku odlewania z tygla dzielonego na wirujący walec miedziany dwóch stopów (metoda TCMS): Fe75Si10B15 i Fe67,5Si9B13,5In10. Mikrostrukturę stopu TCMS badano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego oraz dyfraktometru rentgenowskiego. Z przeprowadzonej statycznej próby rozciągania uzyskano wytrzymałość na rozciąganie stopu Rm= 1040 MPa, granicę plastyczności Re= 919 MPa, wydłużenie całkowite εtot = 3,29 %. Na powierzchni próbki stopu Fe-Si-B-In TCMS po zerwaniu zaobserwowano także ślady odkształcenia plastycznego. Analiza mikrostruktury otrzymanego amorficzno-krystalicznego kompozytu oraz powierzchni swobodnej próbki wyjaśniają przyczynę ciągliwości próbki w stosunku do stopu Fe75Si10B15.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:112644
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych