Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, a wielkie korporacje na rynku globalnym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zarządzanie i Finanse (10pkt w roku publikacji)
ISSN
2084-5189
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Gdański (Sopot). Wydział Zarządzania
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2 cz. 2
Strony od-do
351--363
Numer tomu
15
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.91
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
sustainable development
globalization
corporate governance
CSR
PL
nadzór korporacyjny
CSR
globalizacja
rozwój zrównoważony i trwały
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
EN
Treść
The objective of article is to present the great importance of the development of CSR in the background processes of globalization and large corporations. The paper presented the importance and application of corporate social responsibility (CSR) in the conditions of globalization. CSR should be used together with the development of sustainable development. And big corporations have important role in the application of CSR. However, not all countries and businesses retain the ecological and social standards, but in the pursuit of profit in a short period of time, enterprises have irrational economy. With the use of the collected descriptive data, literature, owns observations and statistical data, in the paper conducted the conclusions about CSR and sustainable development. There are needed a reasonable law and corporate governance and the codes of good practice.
Język
PL
Treść
Celem opracowania jest zaprezentowanie wielkiego znaczenia rozwoju CSR na tle procesów globalizacji i wielkich korporacji. Opracowanie przedstawia wagę i stosowanie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw w warunkach współczesnej globalizacji. CSR powinno być stosowane razem z rozwojem zrównoważonym i trwałym. A wielkie korporacje z uwagi na swoje zasoby odgrywają w stosowaniu CSR dużą rolę. Nie wszystkie jednak kraje i przedsiębiorstwa zachowują standardy ekologiczne i społeczne. W pogoni za krótkookresowym zyskiem prowadzą nieracjonalną, rabunkową gospodarkę. Na podstawie zebranych danych statystycznych, obserwacji i literatury wyciągnięto wnioski dotyczące społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) i rozwoju zrównoważonego. Potrzebne jest tu racjonalne prawo oraz nadzór korporacyjny i kodeksy dobrych praktyk.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:113312