Safety aspects of whole-body cryochamber and cryosauna operation
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczno-Energetyczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Advances in Cryogenic Engineering : Proceedings of the Cryogenic Engineering Conference (CEC) 2017 : 9-13 July 2017, Madison, Wisconsin, USA
Data publikacji
2017
ISBN
Wydawca
IOP Publishing
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Safety aspects of whole-body cryochamber and cryosauna operation
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
1-8
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pol
kriokomora
kriosauna
kriogenika
bezpieczeństwo
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
CEC 2017
Nazwa konferencji
Advances in Cryogenic Engineering
Początek konferencji
2017-07-09
Koniec konferencji
2017-07-13
Lokalizacja konferencji
Madison, Wisconsin
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Inne
System-identifier
000213076
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych