Current Issues of Group Control in the Example of Solutions for the Włocławek Node
PBN-AR
Instytucja
Instytut Energetyki - Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Acta Energetica (7pkt w roku publikacji)
ISSN
2300-3022
EISSN
Wydawca
ENERGA SA
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
84-90
Numer tomu
3
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
angielski
ARNE/ARST systems
group control
phase shift transformers
polski
układy ARNE/ARST
regulacja grupowa węzła wytwórczego
przesuwniki fazowe
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Current issues of a group control are discussed in the example of solutions for the Włocławek node. The ARNE/ARST group control systems are responsible for the automatic regulation of voltage at the power plants high voltage substation, the reactive power flow control, as well as the active power flow control. Due to the degree of the node complexity, automated operation scenarios were developed for the most common topology states. The paper presents a description of the basic operating scenario and analyses the nodes control performance based on data from the object.
Język
polski
Treść
Aktualne problemy regulacji grupowej węzła wytwórczego przedstawiono na przykładzie rozwiązań dla węzła Włocławek. Układ regulacji grupowej ARNE/ARST odpowiedzialny jest za automatyczną regulację napięcia na przyelektrownianej stacji wysokich napięć, sterowanie przepływem mocy biernej, jak również sterowanie przepływem mocy czynnej. Ze względu na stopień złożoności węzła opracowano scenariusze pracy automatycznej dla najczęściej występujących układów topologii. W artykule przedstawiono opis podstawowego scenariusza pracy i na podstawie danych z obiektu analizowano poprawność regulacji w węźle.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-5ac5e834d5de32683f7a94e7
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych