Mössbauer study of some intermetallic compounds Fe80-xNixB20 (x = 8, 16, 24, 28)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
ACTA PHYSICA POLONICA A (15pkt w roku publikacji)
ISSN
0587-4246
EISSN
1898-794X
Wydawca
Institute of Physics Polish Academy of Sciences
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
3
Strony od-do
651-653
Numer tomu
133
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,10
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
The European Conference Physics of Magnetism, Poznan 2017
Początek konferencji
2017-06-26
Koniec konferencji
2017-06-30
Lokalizacja konferencji
Poznań
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja ostateczna autora
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Fe-based nanocrystalline alloys were prepared by the melt-spinning technique and characterized by X-ray diffraction, magnetostatic and Mössbauer effect methods. The Mössbauer spectroscopy allows to study the local environment of the Fe atoms in the investigated Fe80-xNixB20 (x=8, 16, 24, 28) compounds and showing the changes in the structure due to the changing of Ni addition. Combination of X-ray diffraction and Mössbauer spectroscopy results confirm formation of different number of phase complex, including the α-FeNi, γ-FeNi, FeB, Fe2B, Fe3B in the investigated materials together with increase of Ni content.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
3342900143461
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych