Catalytic Oxidation of PAHs in Wastewater
PBN-AR
Instytucja
Wydział Infrastruktury i Środowiska (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Civil and Environmental Engineering Reports
ISSN
2080-5187
EISSN
2450-8594
Wydawca
Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
179-190
Numer tomu
nr 20 (1)
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
en
PAHs
GC-MS
H2O2
coking wastewater
oxidation
platinum catalyst
cobalt catalyst
titanium catalyst
pl
WWA
ścieki koksownicze
utlenianie
H2O2
GC-MS
katalizator platynowy
katalizator kobaltowy
katalizator tytanowy
Streszczenia
Język
en
Treść
The aim of the investigations was to determine the effectiveness of the removal of 4, 5 - ring PAHs from coking wastewater using dihydrogen dioxide in the presence of a cobalt, platinum or titanium catalyst. A dose 7.4 mL of dihydrogen dioxide in the amount of and 14.8 mL/L of the analyzed sample were added to the samples. The samples were shaken and stored under laboratory conditions for 12 hours. The concentration of PAHs before and after the oxidation process were determined. The quantitative and qualitative chromatographic analysis was carried out using a gas chromatograph coupled with a mass spectrometer (GC-MS). The total concentration of 8 PAHs before oxidation reached the value of 9150 ng/L The concentration of 4-ring compounds and 5-ring PAHs were equal to 6390 ng/L and 2760 ng/L, respectively. The highest decrease (93%) the sum of 8 hydrocarbons using a dose of oxidizer 7.4 ml/L and in the presence of titanium catalyst was achieved.
Język
pl
Treść
Celem badania było określenie skuteczności usuwania 4, 5- pierścieniowych WWA ze ścieków koksowniczych przy użyciu ditlenku diwodoru w obecności katalizatora kobaltowego, platynowego i tytanowego. Do próbki dodawano odpowiednią ilość ditlenku diwodoru i katalizatorów. Dawka utleniacza wynosiła 7,4 ml i 14,8 ml/l. Próbki mieszano i pozostawiono w warunkach laboratoryjnych przez 12 godzin. Po tym czasie oznaczono stężenie WWA. Ilościową i jakościową analizę chromatograficzną przeprowadzono przy użyciu chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem masowym. Największy ubytek (93%) sumarycznej ilości ośmiu WWA osiągnięto przy zastosowaniu dawki utleniacza 7,4 ml/l analizowanych ścieków oraz katalizatora tytanowego.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
50188
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych