DEGRADATION OF THE POLYMER PROSTHETIC MATERIAL IN MODEL BODY FLUIDS
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa (Uniwersytet Morski w Gdyni)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
TOWAROZNAWCZE PROBLEMY JAKOŚCI. POLISH JOURNAL OF COMMODITY SCIENCE (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1733-747X
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
51
Strony od-do
45-57
Numer tomu
2
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.00
Słowa kluczowe
en
degradation
polymer
prosthetic material
body fluids
pl
degradacja
polimer
materiał protetyczny
płyny ustrojowe
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy - Interdyscyplinarność oraz innowacyjność towaroznawstwa
Początek konferencji
2016-06-21
Koniec konferencji
2016-06-22
Lokalizacja konferencji
Radom
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
The aim of this work is to determine the susceptibility of a polymer prosthetic material containing poly(methyl methacrylate), to solutions degrading. A measurable aim of this paper is to prove how important it is to exchange total restorations in the prosthetic treatment, due to the degradation of the material from which they are made. The scope of work includes examining the susceptibility of prosthetic material to liquid simulating the environment conditions in the human oral cavity. The hydrolysis, oxidation, artificial saliva and amylase solutions were used during the test. Susceptibility of the test material was checked by changing the weight and surface morphology of samples and changing their thermal properties. The results concluded that poly(methyl methacrylate) is susceptible to degradation in model body fluids.
Język
pl
Treść
Celem pracy jest oznaczenie podatności polimerowego materiału protetycznego zawierającego poli(metakrylan metylu), na działanie roztworów degradujących. Wymiernym celem pracy jest udowodnienie, jak ważna jest wymiana całkowitych uzupełnień protetycznych podczas leczenia protetycznego, ze względu na degradację materiału, z którego są wykonane. Zakres pracy obejmuje zbadanie podatności materiału protetycznego na działanie płynów symulujących środowisko panujące w jamie ustnej człowieka. Podczas badań zastosowano roztwory: hydrolityczny, utleniający, sztucznej śliny, amylazy. Podatność badanego materiału sprawdzano poprzez zmianę masy i morfologii powierzchni próbek oraz zmianę ich właściwości termicznych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że polimetakrylan metylu jest podatny na działanie degradacyjne modelowych płynów ustrojowych.
Cechy publikacji
Towaroznawstwo
Science of commodities
discipline:Chemia
discipline:Nauki o zdrowiu
discipline:Towaroznawstwo
discipline:Chemistry
discipline:Health sciences
discipline:Science of commodities
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:823346
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych