Biophysical signals in game testing - EEG signal classification
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (Politechnika Łódzka)
Książka
Tytuł książki
Computer Game Innovations 2017
Data publikacji
2017
ISBN
9788372838681
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Biophysical signals in game testing - EEG signal classification
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
155-164
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.63
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
CGI 2017
Nazwa konferencji
Conference on Game Innovations
Początek konferencji
2017-06-29
Koniec konferencji
2017-06-30
Lokalizacja konferencji
Łódź
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
discipline:Informatyka – dziedzina nauk matematycznych
discipline:Informatyka – dziedzina nauk technicznych
discipline:Computer science – field of mathematics
discipline:Computer science – field of technical sciences
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:862250