Influence of renovation of grassland on sward yields in the conditions of organic farming
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (12pkt w roku publikacji)
ISSN
1642-686X
EISSN
Wydawca
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3
Strony od-do
105-11
Numer tomu
62
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
organic farming
legume-grass mixture
renovation of grassland
renovation by ploughing
simplified method of renovation
yields component
sward
pl
rolnictwo ekologiczne
mieszanka bobowato-trawiasta
renowacja użytku zielonego
renowacja metodą orki
metoda uproszczona renowacji
plonowanie
komponent
ruń
Streszczenia
Język
en
Treść
The aim of the research conducted in an organic field was to assess the productivity and composition of the sward renewed with the method of full tillage after ploughing and top soil loosening to the depth of 5 cm using a compact harrow. In addition, the studies verified the suitability for renovation of two commercial original legume-grass mixtures. The field experiment was carried out in the years 2013-2016 at the Agricultural Experimental Station of IUNG-PIB in Grabów (Mazowickie voivodeship, Poland) on lessive soil formed on light loam. The experimental factors were: two ways of grassland renovation: A - after ploughing, and B - after loosening the topsoil to the depth of 5 cm using a compact harrow and three legume-grass mixtures. Two of these mixtures are available on the market (Krasula + 3,5 kg white clover, Cent 4) while the third one is original. Due to the higher dry matter yields and feed taken by cows under the conditions of the research, the simplified method which involves loosening the topsoil to the depth of 5 cm by a compact harrow was found to be better for grassland renovation (treatment B) than ploughing (treatment A). Among the compared mixtures, Cent 4 yielded the lowest. To be used for grassland renovation, multi-species mixtures should include alfalfa, red clover, and orchard grass in their composition.
Język
pl
Treść
Celem badań przeprowadzonych na polu ekologicznym była ocena produktywności i składu gatunkowego runi odnowionej metodą pełnej uprawy roli po orce i po powierzchniowym spulchnieniu gleby na głębokość 5 cm broną kompaktową. Ponadto w badaniach weryfikowano przydatność do renowacji dwóch mieszanek bobowato-trawiastych dostępnych w handlu i mieszanki autorskiej. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2013-2016, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnych IUNG-PIB Grabów (woj. mazowieckie), na glebie płowej wytworzonej na glinie lekkiej (pgl. gl). Czynnikami doświadczenia były: dwa sposoby renowacji użytku zielonego: A - po orce i B - po powierzchniowym wzruszeniu gleby na głębokość 5 cm broną kompaktową, oraz trzy mieszanki bobowato-trawiaste. Dwie z nich dostępne w handlu (Krasula + 3,5 kg koniczyny białej, Cent 4) i mieszanka autorska. Ze względu na wyższe plony suchej masy i paszy pobranej przez krowy w warunkach badań lepszym sposobem renowacji użytku zielonego okazała się uproszczona metoda polegająca na powierzchniowym wzruszeniu wierzchniej warstwy gleby na głębokość 5 cm broną kompaktową (obiekt B) niż orka (obiekt A). Spośród porównywanych mieszanek najsłabiej plonowała mieszanka Cent 4. Mieszanki wielogatunkowe stosowane do renowacji użytku zielonego powinny zawierać w składzie lucernę siewną lub mieszańcową i koniczynę łąkową oraz kupkówkę pospolitą.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PBN-R:861276