Kobiety a reformacja na tle środkowoeuropejskim. Wybrane konteksty historyczne XVI wieku.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Książka
Tytuł książki
Rola Kościoła w Dziejach Polski
Data publikacji
-1
ISBN
978-83-948374-3-3
Wydawca
Archiwum Główne Akt Dawnych. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Kobiety a reformacja na tle środkowoeuropejskim. Wybrane konteksty historyczne XVI wieku.
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
394-410
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.9
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Kościoły w Polsce
Nazwa konferencji
Rola Kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczpospolitej do 1918 r.
Początek konferencji
2016-11-24
Koniec konferencji
2016-11-25
Lokalizacja konferencji
Warszawa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
2c887501-6e7a-4a91-bd0f-b763452570d1