Faulty workmanship affecting the aesthetics of buildings constructed in monolithic fair-faced concrete technologies – diagnosis and prevention
PBN-AR
Instytucja
Wydział Architektury (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2017, 24-30 August, 2017, Albena Co., Bulgaria : conference proceedings. [Book 5] Urban planning, architecture & design. Vol. 2, Urban studies, planning and development, architecture and design
Data publikacji
2017
ISBN
978-619-7408-25-6
Wydawca
STEF92 Technology Ltd.
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Faulty workmanship affecting the aesthetics of buildings constructed in monolithic fair-faced concrete technologies – diagnosis and prevention
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
591-598
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.61
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
4th International Multidisciplinary Scientific Conference Social Sciences & Arts SGEM 2017
Początek konferencji
2017-08-24
Koniec konferencji
2017-08-30
Lokalizacja konferencji
Albena
Kraj konferencji
BG
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
BPK-RID-69713
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych