The use of self-excited vibrations for dynamic strain measurements carried out by vibrating wire tensometers
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Mechanics and Control
ISSN
2083-6759
EISSN
2300-7079
Wydawca
Wydawnictwa AGH
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
1
Strony od-do
1--8
Numer tomu
34
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.6
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
self-excited vibrations
vibrating wire transducers
tensometers
PL
drgania samowzbudne
czujniki strunowe
tensometry
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
EN
Treść
This study examines a set of vibrating wire extensometers in which a van der Pol generator has been used to maintain the natural vibrations of the wire. Excited in this way, self-exited vibrations allow for uninterrupted strain measurements over time, including fast-changing strains as well as chaotic nature strains. For the two typical vibrating wire gauges used in the industry, the impact of the wire extension speed on its metrological characteristics and applicability has been analyzed.
Język
PL
Treść
W pracy poddano analizie układ ekstensometru strunowego, w którym w celu utrzymania niegasnących drgań własnych struny zastosowano generator van der Pola. Wzbudzone w ten sposób drgania samowzbudne pozwalają na nieprzerwany w czasie pomiar odkształceń, w tym również odkształceń szybkozmiennych i o charakterze chaotycznym. Dla dwóch typowych czujników strunowych stosowanych w przemyśle przeanalizowano wpływ szybkości rozciągania struny na jej właściwości metrologiczne i możliwości zastosowania.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:106608
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych