Mikrostruktura i skład chemiczny powłok ze stopów Inconel 625 i 686 napawanych metodą CMT na stali 16Mo3
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Przegląd Spawalnictwa (9pkt w roku publikacji)
ISSN
0033-2364
EISSN
2449-7959
Wydawca
ZG SIMP Agenda Wydawnicza Przegląd Spawalnictwa
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
6
Strony od-do
24--29
Numer tomu
89
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.4
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
chemical composition
Inconel 625
microsegregation
Inconel 686
CMT technique
PL
skład chemiczny
mikrosegregacja
Inconel 625
Inconel 686
technika CMT
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper presents results of the investigation of the microstructure, chemical composition and mechanical properties of Inconel 625 and 686 (NiCr22Mo9Nb and NiCr21Mo16W) weld overlays deposited on 16Mo3 steel. The weld overlays were made by Cold Metal Transfer (CMT) technique. Investigation were carried out using light microscopy (LM), scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). The samples were subjected to quantitative and qualitative chemical composition analysis with use of EDS. An evaluation of microsegregation of alloy elements during solidification of the weld overlay was performed. The investigation was supplemented by the hardness measurements (Vickers method).
Język
PL
Treść
W artykule zaprezentowano wyniki badań mikrostruktury, składu chemicznego i właściwości mechanicznych napoin ze stopów Inconel 625 i 686 (NiCr22Mo9Nb i NiCr21Mo16W) nanoszonych na rury ze stali 16Mo3. Napoiny wykonano metodą Cold Metal Transfer (CMT). Badania przeprowadzono z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej (LM), skaningowej (SEM) i transmisyjnej (TEM). Próbki poddano jakościowej i ilościowej analizie składu chemicznego techniką EDS. Dokonano oceny mikrosegregacji pierwiastków stopowych następującej podczas krzepnięcia napoiny. Dodatkowo wykonano pomiary twardości metodą Vickersa.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:107621