Zarządzanie łańcuchem dostaw w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe / Politechnika Częstochowska. Zarządzanie
ISSN
2083-1560
EISSN
Wydawca
Częstochowa : Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
24
Strony od-do
215--224
Numer tomu
2
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.71
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
supply chain management
small and medium-sized enterprises
PL
małe i średnie przedsiębiorstwa
zarządzanie łańcuchem dostaw
Streszczenia
Język
EN
Treść
Observed trends in management during last two decades show that the important factor of the strategic advantage for the firms around the world is the integration and functioning within supply chains. Supply chain management in the SME sector is significantly different from large organizations, mainly due to the resource limitations. The focus of this study is on the relationship between particular supply chain management functions, concerning: suppliers, customers, information sharing, cost management, human resource management and coordination of this functions in the perspective of SME.
Język
PL
Treść
Obserwowane tendencje w zarządzaniu w ciągu ostatnich dwóch dekad wskazują, że ważnym czynnikiem przewagi strategicznej dla firm na całym świecie jest integracja i funkcjonowanie w łańcuchach dostaw. Zarządzanie łańcuchem dostaw w sektorze MŚP znacznie różni się od zarządzania łańcuchem dostaw w dużych organizacjach, głównie ze względu na ograniczone zasoby. Celem artykułu jest przedstawienie relacji pomiędzy poszczególnymi funkcjami zarządzania łańcuchem dostaw, związanymi z dostawcami, nabywcami, koordynacją, wymianą informacji, zarządzaniem kosztami i zarządzaniem zasobami ludzkimi z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw oraz koordynacją łańcucha dostaw w perspektywie MŚP.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:111708
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych