Badania wpływu wielkości kąta otwarcia stożka roboczego ciągadła na jakość powierzchni drutów EN AW-1370 i Cu-ETP
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Hutnik, Wiadomości Hutnicze (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1230-3534
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
73--75
Numer tomu
82
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.2
Słowa kluczowe
EN
wire
surface quality
Cu-ETP
drawing die
EN AW 1370
topography of wire
PL
proces ciągnienia
ciągadło
druty aluminiowe
druty miedziane
kąt ciągadła
długość paska kalibrującego
Streszczenia
Język
EN
Treść
The subject of this work concerns the die geometry influence on the surface quality of EN AW 1370 and Cu-ETP wires. In particular, the article presents the results of the surface quality of aluminum wires and copper produced using dies with different sizes of the cone angle working. Surface quality rated using scanning microscopy In addition to the comprehensive evaluation of the surface topography was used to measure and analyze 3D roughness.
Język
PL
Treść
Tematyka pracy dotyczy wpływu geometrii ciągadła na jakość powierzchni drutów gat. EN AW-1370 i Cu-ETP. W szczególności w ramach artykułu przedstawiono wyniki badań powierzchni drutów aluminiowych i miedzianych wytworzonych przy wykorzystaniu ciągadeł o różnej wielkości kąta stożka roboczego. Jakość powierzchni oceniono przy wykorzystaniu mikroskopii skaningowej. Ponadto do kompleksowej oceny topografii powierzchni wykorzystano pomiar i analizę chropowatości 3D.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:105091
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych