Incineration, pyrolysis and gasification of electronic waste
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering (ASEE17) : Wrocław, Poland, July 2-5, 2017
Data publikacji
2017
ISBN
Wydawca
EDP Sciences
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Incineration, pyrolysis and gasification of electronic waste
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
1-7
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pol
odpady elektroniczne
zgazowanie
piroliza
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 5)
Pozostali redaktorzy
+ 5
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ASEE17
Nazwa konferencji
International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering
Początek konferencji
2017-07-02
Koniec konferencji
2017-07-05
Lokalizacja konferencji
Wrocław
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Inne
System-identifier
000213014
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych