The influence of plasmapheresis and hemosorbtion through "Ovosorb" hemosorbent on albumin binding capacity in patients with sepsis = Wpływ plazmaferezy i hemosorbcji przez hemosorbent "Ovosorb" na wiążącą funkcję albuminy u chorych na sepsę
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Postępy Nauk Medycznych (8pkt w roku publikacji)
ISSN
0860-6196
EISSN
1731-2469
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
7
Strony od-do
357-361
Numer tomu
tom XXX
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.25
Autorzy
(liczba autorów: 10)
Pozostali autorzy
+ 9
Słowa kluczowe
en
sepsis
albumin
binding capacity
hemosorption
plasmapheresis
pl
sepsa
albumina
wiążąca funkcja
hemosorbcja
plazmafereza
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000018221