Ceramiczne nadprzewodniki wysokotemperaturowe - otrzymywanie proszków YBa2Cu3O7-x z wykorzystaniem technik rozpuszczalnikowych
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych (8pkt w roku publikacji)
ISSN
1899-3230
EISSN
Wydawca
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
29
Strony od-do
61-75
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
polski
nadprzewodnictwo, nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe, miedziany, YBa2Cu3O7-x, techniki rozpuszczalnikowe
angielski
superconductivity, high temperature superconductors, cuprates, YBa2Cu3O7-x, solution techniques
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Streszczenia
Język
polski
Treść
Artykuł jest pracą przeglądową, stanowi kontynuację cyklu publikacji dotyczących ceramicznych nadprzewodników wysokotemperaturowych. W artykule przedstawiono podział i scharakteryzowano techniki otrzymania proszków YBa2Cu3O7-x w fazie ciekłej.
Język
angielski
Treść
This review paper continues a series of articles on ceramic high-temperature superconductors. In this paper, the division into different solution techniques for obtaining YBa2Cu3O7-x ceramics have been presented.
Inne
System-identifier
PX-59fc2072d5de19475054b1dd