Vibrational (FT-IR, Raman) and DFT analysis on the structure of labile drugs. The case of crystalline tebipenem and its ester.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Farmaceutyczny (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
J. Mol. Struct. (20pkt w roku publikacji)
ISSN
0022-2860
EISSN
Wydawca
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
135-142
Numer tomu
1134
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
en
Carbapenems - analysis
Crystallization
Spectroscopy, Fourier transform infrared
Spectrum analysis, Raman
Quantum theory
pl
Karbapenemy - analiza
Krystalizacja
Spektroskopia fourierowska w podczerwieni
Analiza widmowa Ramana
Teoria kwantowa
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000099267
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych