The Energy Situation of Visegrad Group Countries in Context of Energy Union
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
The Proceedings of the 17th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment
Data publikacji
2017
ISBN
978-80-225-4385-9
Wydawca
Vydavateľstvo EKONÓM
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
The Energy Situation of Visegrad Group Countries in Context of Energy Union
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
180-192
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
17th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment
Początek konferencji
2017-05-26
Koniec konferencji
2017-05-26
Lokalizacja konferencji
Praga
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
UEK-2168321299