Wpływ małocząsteczkowych związków organicznych na właściwości spektroskopowe i analityczne wyładowania jarzeniowego w kontakcie z cieczą
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie : praca zbiorowa
Data publikacji
2017
ISBN
9788393946594
Wydawca
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii
Publikacja
Główny język publikacji
pol
Tytuł rozdziału
Wpływ małocząsteczkowych związków organicznych na właściwości spektroskopowe i analityczne wyładowania jarzeniowego w kontakcie z cieczą
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
29-32
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,3
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
mikroplazma
analiza śladowa
związki organiczne
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 1)
Pozostali redaktorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
V Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie"
Początek konferencji
2017-06-20
Koniec konferencji
2017-06-20
Lokalizacja konferencji
Lublin
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000209986