Design and thermodynamic performance analysis of multichannel cryogenic transfer line for XFEL AMTF
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczno-Energetyczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
26th International Cryogenic Engineering Conference & International Cryogenic Materials Conference 2016 : 7–11 March 2016, New Delhi, India
Data publikacji
2017
ISBN
Wydawca
IOP Publishing
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Design and thermodynamic performance analysis of multichannel cryogenic transfer line for XFEL AMTF
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
1-6
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
kriogenika
rurociąg
entropia
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ICECICMC 2016
Nazwa konferencji
26th International Cryogenic Engineering Conference & International Cryogenic Materials Conference 2016
Początek konferencji
2016-03-07
Koniec konferencji
2016-03-11
Lokalizacja konferencji
New Delhi
Kraj konferencji
IN
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Inne
System-identifier
000209498
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych