Gleby leśnych powierzchni monitoringowych w Pienińskim Parku Narodowym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Pieniny Przyroda i Człowiek
ISSN
1230-4751
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
3-15
Numer tomu
14
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.6
Streszczenia
Język
en
Treść
The main objective of this research was to determine the taxonomic units of the soils and their properties on forest monitoring areas in the Pieniny National Park. The secondary aim of the research was to collect data for creation of a digital soil map of the Pieniny National Park. These investigations allowed to classify the soils within the forest monitoring areas as well as to determine their chemical, physical and trophic properties. It was also possible to increase knowledge about this very important element of the environment. Eutrophic soils such as Eutric Cambisols (58%) and Rendzic Leptosols (38%) are dominant on the monitoring forest areas. The remaining part (4%) are Cambic Leptosols, Haplic Leptosols, Dystric Cambisols and Gleysols (IUSS WRB. 2015).
Inne
System-identifier
URc02d7312399e4770a16659a1673b7dac