Adsorption of anionic azo-dyes from aqueous solutions onto graphene oxide: Equilibrium, kinetic and thermodynamic studies
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Journal of Colloid and Interface Science (30pkt w roku publikacji)
ISSN
0021-9797
EISSN
Wydawca
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
188-200
Numer tomu
496
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
angielski
Anionic dyes
Graphene oxide
Adsorption
Kinetics
Thermodynamics
Streszczenia
Język
angielski
Treść
In the present study, graphene oxide (GO) was used for the adsorption of anionic azo-dyes such as Acid Orange 8 (AO8) and Direct Red 23 (DR23) from aqueous solutions. GO was characterized by Fourier Transform-Infrared Spectroscopy (FTIR), X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS), Thermogravimetric Analysis (TGA), Atomic Force Microscopy (AFM), X-ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), High-Resolution Transmission Electron Microscopy (HRTEM) and zeta potential measurements. The influence of dye initial concentration, temperature and pH on AO8 and DR23 adsorption onto GO was investigated. Equilibrium data were analyzed by model equations such as Langmuir Freundlich, Temkin, Dubinin-Radushkevich and Redlich-Peterson isotherms and were best represented by Langmuir and Redlich-Peterson isotherm model. Kinetic adsorption data were analyzed using the pseudo-first-order kinetic model, the pseudo-second-order kinetic model and the intraparticle diffusion model. The adsorption kinetics well fitted using a pseudo-second-order kinetic model. Thermodynamics parameters, ΔG°, ΔH° and ΔS°, were calculated, indicating that the adsorption of AO8 and DR23 onto GO was spontaneous process. The adsorption process of AO8 onto GO was exothermic, while the adsorption of DR23 onto GO was endothermic in nature.
Inne
System-identifier
PX-5976f15ed5ded67245717195
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych