Diagnostic Imaging of Pregnant Women – The Role of Magnetic Resonance Imaging
PBN-AR
Instytucja
Instytut Matki i Dziecka
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Polish Journal of Radiology (15pkt w roku publikacji)
ISSN
1733-134X
EISSN
Wydawca
International Scientific Literature, Inc.,
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
brak
Strony od-do
220-226
Numer tomu
82
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
Diagnostic Imaging
Magnetic Resonance Imaging
Pregnant Women
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Background: Presentation of magnetic resonance imaging (MRI) findings in pregnant women in the Department of Diagnostic Imaging, Institute of Mother and Child, Warsaw, Poland. Material/Methods: Forty-three symptomatic pregnant women underwent MRI between 9 and 33 weeks of gestation (mean of 23 weeks). Moreover, we included 2 pregnant women who underwent fetal MRI and had incidental abnormalities. Results: In 9 cases, we excluded the suspected brain abnormalities. In 4 cases, we found unremarkable changes in the brain without clinical significance. One patient was diagnosed with multiple sclerosis, one with cortical dysplasia, one with pineal hemorrhage and one with a brain tumor. On abdominal MRI, 2 patients had normal findings, one patient had colon cancer with a hepatic metastasis, one patient had a hepatic angioma, one patient had an extraadrenal pheochromocytoma, one patient had an abscess in the iliopsoas muscle, 9 patients had myomas, two patients had ovarian simple cysts, two endometrial cysts, three dermoid cysts, one patient had sacrococcygeal teratoma, one patient had a cystadenofibroma (partial borderline tumor), one patient had an androgenic ovarian tumor and two patients had hyperreactio luteinalis. One patient was diagnosed with transient osteoporosis of the hip and one with a stress fracture of the sacral bone. Conclusions: Magnetic resonance imaging is the best imaging modality for pregnant women. Although ultrasonography is the method of choice, doubtful cases as well as structures that cannot be examined with ultrasonography can be non-invasively evaluated with MRI.
Cechy publikacji
artykuł w czasopiśmie polskim
oryginalny artykuł naukowy
publikacja recenzowana
original article
Inne
System-identifier
PX-59cba402d5dee6e180457b55
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych