Zastosowanie implantu ucha środkowego Cochlear MET w kompensacji niedosłuchu typu mieszanego – studium przypadku
PBN-AR
Instytucja
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Nowa Audiofonologia (3pkt w roku publikacji)
ISSN
2084-946X
EISSN
Wydawca
Instytut Narządów Zmysłów
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
77-83
Numer tomu
6
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
Cochlear Implants
Hearing Loss
Mixed Conductive-Sensorineural
Ossicular Prosthesis
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
polski
Treść
BACKGROUND: System Cochlear MET jest aktywnym implantem ucha środkowego mającym zastosowanie w kompensacji niedosłuchów typu odbiorczego i mieszanego od umiarkowanego do znacznego stopnia. CASE REPORT: Przedstawione doniesienie zawiera charakterystykę urządzenia wszczepialnego, opis zastosowanej procedury chirurgicznej, jak również uzyskane wyniki badań audiometrycznych i ankietowych u 60-letniego mężczyzny z obustronnym umiarkowanym ubytkiem słuchu typu mieszanego, któremu w 2014 roku w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach wszczepiono jednostronnie system Cochlear MET do ucha lewego. CONCLUSIONS: Uzyskane wyniki przeprowadzonych badań dowodzą skuteczności zastosowanego rozwiązania w przedstawionym przypadku pacjenta w zakresie poprawy czułości słuchu i percepcji mowy w badanym okresie obserwacji. Dane ankietowe dostarczyły informacji o subiektywnej poprawie oceny pacjenta w zakresie zdolności do komunikowania się, jakości percypowanego dźwięku oraz szumów otoczenia w protezie Cochlear MET.
Inne
System-identifier
PX-5981a742d5de29b43793f76d
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych