Od conjoint analysis do metod wyborów opartych na menu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISSN
1898-6447
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
916
Strony od-do
13-23
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
badanie preferencji ujawnionych, conjoint analysis, metoda wyborów dyskretnych, adaptacyjna conjoint analysis, adaptacyjna metoda wyborów dyskretnych, metoda wyborów opartych na menu
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule zaprezentowano metody wykorzystywane w badaniach preferencji ujawnionych - począwszy od conjoint analysis do metody wyborów opartej na menu. Przeprowadzając badania z wykorzystaniem conjoint analysis, respondentom przedstawia się do oceny zbiór profilów. Respondenci są proszeni o porządkowanie bądź rangowanie zaprezentowanych profilów. Wykorzystując metody wyborów dyskretnych, badacz przedstawia respondentowi kilka zbiorów profilów, a ten wybiera jeden profil z każdego zbioru lub rezygnuje z wyboru. Pomiar preferencji z wykorzystaniem adaptacyjnej conjoint anlysis odbywa się etapami: respondent określa preferencje odnośnie do poziomów każdego atrybutu, a następnie ocenia wyselekcjonowane pary i wybiera z każdej jeden profil (wyrażając jednocześnie swoje preferencje). By uzyskać dane bardziej odpowiadające zachowaniom rynkowym, zaproponowano adaptacyjną metodę wyborów dyskretnych, która równie dobrze odzwierciedla zachowania kompensacyjne, jak i niekompensacyjne oraz angażuje respondenta w badanie. Najnowszą metodą jest metoda wyborów oparta na menu, zaproponowana z myślą o rynkach produktów lub usług, na których wybór oparty jest na menu.
Inne
System-identifier
WUTfc81a2bc87fb4669b816e39ba5069366