Projektowanie urządzenia i przygotowanie do procesu certyfikacji w zakresie dyrektywy 2014/34/UE (ATEX)
PBN-AR
Instytucja
Główny Instytut Górnictwa
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe (7pkt w roku publikacji)
ISSN
0239-3646
EISSN
2084-5618
Wydawca
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
95-99
Numer tomu
113
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
urządzenie
certyfikacja
badania
dyrektywa ATEX
en
device
certification
test
directive ATEX
Streszczenia
Język
pl
Treść
Certyfikacja urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym jest procesem obejmującym analizę dokumentacji i badanie reprezentatywnego urządzenia. W artykule omówiono podstawowe problemy związane z procesem certyfikacji, czynniki wpływające na jego przebieg i zalecenia mogące ułatwić przeprowadzenie takiego procesu.
Język
en
Treść
Certification of explosion-proof equipment is a process involving analysis of the documentation and testing of representative equipment. The article discusses the basic problems related to the certification process, factors influencing its course and recommendations that can help you carry out such a process.
Inne
System-identifier
PX-59310b3dd5de1880ae66903c