Instytucjonalne uwarunkowania kryzysu strefy euro
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
ISSN
1896-2505
EISSN
Wydawca
Gdańska Szkoła Wyższa
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
198-212
Numer tomu
13
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Streszczenia
Język
pl
Treść
Poniższy artykuł prezentuje instytucjonalne przyczyny kryzysu wspólnego obszaru walutowego. Makroekonomiczne tło kryzysu zostało zestawione ze strukturą instytucjonalną unii walutowej, nieprzygotowaną na reagowanie kryzysowe. Artykuł podsumowują wnioski dla Polski.
Cechy publikacji
Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
Nauki o administracji
Management – field of economics
Science of administration
discipline:Ekonomia
discipline:Finanse
discipline:Nauki o polityce
discipline:Economics
discipline:Finance
discipline:Political science
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:654571