Działania informacyjne dotyczące reformy polskiego systemu emerytalnego w społecznym odbiorze mieszkańców regionu Warmii i Mazur
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku)
Książka
Tytuł książki
Warmia i Mazury na tle trendów globalnych
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-89762-50-4
Wydawca
Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Działania informacyjne dotyczące reformy polskiego systemu emerytalnego w społecznym odbiorze mieszkańców regionu Warmii i Mazur
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
209-219
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,599
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Streszczenia
Język
Treść
W artykule poruszono problematykę ostatnich zmian w systemie świadczeń emerytalnych, w związku z proponowanym przez rząd wyborem odnośnie przeniesienia składek z Otwartych Funduszy Emerytalnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz ich społecznego odbioru w odniesieniu do mieszkańców Warmii i Mazur. Artykuł rozpoczyna się od omówienia założeń reformy emerytalnej z 1999 r., jak również problemów, z jakimi od kilku lat boryka się system ubezpieczeń emerytalnych. W ostatniej części artykułu opisano najważniejsze wyzwania dla mieszkańców regionu w odniesieniu do postulowanego przez rząd, zmodyfikowanego systemu emerytalnego.
Inne
System-identifier
PX-58c913f6d5de1b42fc7f8cbe