Comparison of Soil Water Retention Curves for sandy clay, obtained using different laboratory testing methods
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
3rd European Conference on Unsaturated Soils - “E-UNSAT 2016” : Paris, France, September 12-14, 2016
Data publikacji
2016
ISBN
Wydawca
E3S Web of Conferences
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Comparison of Soil Water Retention Curves for sandy clay, obtained using different laboratory testing methods
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
1-5
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 5)
Pozostali redaktorzy
+ 5
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
3rd European Conference on Unsaturated Soils – “E-UNSAT 2016”
Początek konferencji
2016-09-12
Koniec konferencji
2016-09-14
Lokalizacja konferencji
Paryż
Kraj konferencji
FR
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
65720
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych