Adaptacja terenu rekultywowanego składowiska odpadów do celów rekreacyjnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-64959-47-9
Wydawca
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Adaptacja terenu rekultywowanego składowiska odpadów do celów rekreacyjnych
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
119-129
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 1)
Pozostali redaktorzy
+ 1
Inne
System-identifier
59625