Badanie jonitów chelatujących Purolite S 940 oraz Purolite S 950 po procesie sorpcji ścieków galwanicznych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (2016)
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-945225-0-6
Wydawca
Wydział Chemii UMCS
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Badanie jonitów chelatujących Purolite S 940 oraz Purolite S 950 po procesie sorpcji ścieków galwanicznych
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,33
Hasło encyklopedyczne
Inne
System-identifier
PX-58eb88bfd5de8ff70604cb0c