Współczesne problemy inżynierii ruchu lotniczego - modele i metody
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2014
Główny język publikacji
pl
Strony
264
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Miejsce wydania
ul. Polna 50, 00-644 Warszawa
ISBN
978-83-7814-258-4
ISMN
ISSN
Mapa
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
13.2
Autorstwo oznaczone
Słowa kluczowe
pl
inżynieria ruchu lotniczego, zarządzanie ruchem lotniczym, organizacja przestrzeni powietrznej, środowisko, modelowanie
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 1)
Streszczenia
Język
pl
Treść
Transport lotniczy od wielu już lat intensywnie się rozwija. Wzrost przewozów pasażerów i ładunków powoduje coraz większy ruch lotniczy w przestrzeni powietrznej. Zapewnieniem bezpiecznego i ekonomicznego przebiegu lotu samolotów komunikacyjnych zajmują się służby zarządzania ruchem lotniczym. Dziedzinę wiedzy, która zajmuje się tymi zagadnieniami nazywamy inżynierią ruchu lotniczego. Monografia „Współczesne problemy inżynierii ruchu lotniczego – modele i metody” prezentuje z jednej strony aktualne, praktyczne problemy, przed którymi stają praktycy zarządzania ruchem lotniczym, z drugiej strony – główny nurt prac badawczych podejmowanych w różnych ośrodkach naukowych w kraju, skierowanych na poszukiwanie rozwiązań tych problemów praktycznych. Jako że w ruchu lotniczym najważniejszym celem działania jest zapewnienie pasażerom bezpieczeństwa, nie jest możliwe eksperymentowanie na rzeczywistym ruchu. Stąd w prezentowanych zagadnieniach nacisk położono na modele i wynikające z eksperymentów na modelach metody wspomagania służb zarządzania ruchem lotniczym. W książce przedstawiono wieloaspektowe i kompleksowe spojrzenie na problematykę inżynierii ruchu lotniczego. Uwzględniono różne czynniki, które wpływają na współczesny kształt systemu zarządzania ruchem lotniczym i które będą oddziaływać na jego oblicze w przyszłości. Książkę rozpoczyna przegląd współczesnej literatury światowej z zakresu omawianych zagadnień i krótka prezentacja nowych problemów badawczych jakie pojawiają się w inżynierii ruchu lotniczego. Jako podstawę wszelkich działań przyjęto człowieka – pasażera, który postanawia zaspokoić swoją potrzebę przemieszczania się poprzez wykorzystanie samolotu jako środka transportu. W drugiej części książki przedstawiono rozwój rynku lotniczego, zagadnienia modeli biznesowych stosowanych przez przewoźników lotniczych, a także problematykę motywacji do wyboru transportu lotniczego oraz satysfakcji pasażera z tej decyzji. Usługę transportu lotniczego świadczy przedsiębiorstwo komercyjne – przewoźnik lotniczy. Przedstawiono model oceny stanu załogi lotniczej jako przykład wyzwań, przed którymi stoi przewoźnik, a które mają zasadniczy wpływ na przebieg ruchu lotniczego, w tym wypadku na jego bezpieczeństwo. W trzeciej części przedstawiono rolę jaką odgrywa samolot – jako środek transportowy, jako obiekt działania służb zarządzania ruchem, ale także jako aktywny uczestnik tego procesu. W części czwartej omówiono problemy współczesnych lotnisk jako punktów węzłowych transportu lotniczego – niedostatek przepustowości, zwłaszcza w warunkach nietypowych czy konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów, szczególnie w kontekście istniejącego we współczesnym świecie zagrożenia terrorystycznego. Piąta część monografii wskazuje na problemy zarządzania przepływem ruchu lotniczego, czyli takiej organizacji ruchu, dzięki której nie dochodzi do spiętrzeń ruchowych i wynikających z nich opóźnień. W części szóstej omówiono zagadnienia najściślej wiążące się z bezpośrednią kontrolą ruchu lotniczego – kwestię planowania i obsługi trajektorii 4D, wykorzystania wszystkich dostępnych źródeł informacji dla jeszcze bardziej skutecznego realizowania funkcji czy organizacji przepływu tych informacji. Część siódma zajmuje się wzajemnym oddziaływaniem ruchu lotniczego i środowiska: z jednej strony zanieczyszczeniem powietrza przez emisje z silników lotniczych, z drugiej zaś – niebezpieczeństwem jakie dla przebiegu procesu ruchu lotniczego stanowią na przykład ptaki. Książka przeznaczona jest dla wszystkich, którzy interesują się lotnictwem, transportem lotniczym, zarządzaniem ruchem lotniczym czy inteligentnymi systemami transportowymi. Studenci kierunków: transport, logistyka, lotnictwo i kosmonautyka, inżynieria bezpieczeństwa znajdą w niej informacje przydatne dla zrozumieniu procesów zachodzących podczas transportu powietrznego, a mających bezpośredni wpływ na konstrukcje lotnicze, eksploatację sprzętu, kształtowanie systemów logistycznych czy projektowanie bezpiecznych urządzeń i systemów. Badacze zajmujący się inżynierią ruchu lotniczego będą mogli zapoznać się z aktualnym stanem badań podejmowanych w tym zakresie w różnych ośrodkach naukowych, a szczególnie ze stosowanymi metodami, narzędziami i modelami. Z drugiej strony, otrzymają nowe spojrzenie na sposób percepcji problemów ruchu lotniczego przez praktyków zarządzania ruchem lotniczym. Ci ostatni z kolei uzyskają wgląd w obszary badawcze, które są podejmowane przez naukowców. Wszyscy zaś pasjonaci podróżowania w przestrzeni powietrznej będą mogli lepiej poznać specyfikę zdarzeń, które mają miejsce w czasie, gdy wygodnie i szybko przemieszczają się na duże odległości.
Inne
System-identifier
WUTc334183d7bf544f8badc5156c78b34ed