Content of zinc, lead and cadmium in selected agricultural soils in the area of the Śląskie and Ciężkowickie foothills
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Journal of Ecological Engineering (Inżynieria Ekologiczna)
ISSN
2299-8993
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1
Strony od-do
74-80
Numer tomu
15
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Słowa kluczowe
en
Śląskie and Ciężkowickie Foothills, heavy metal, land use
Streszczenia
Język
en
Treść
The purpose of this study was to evaluate the state of contamination with zinc, lead, and cadmium in selected soils of the Śląskie and Ciężkowickie Foothills and to determine the impact of the type of agricultural use and selected physico-chemical properties of soils on heavy metal content. The test soils were characterized by natural content of zinc, lead, and cadmium in most cases. Only one type of soil located on Śląskie Foothills developed increased levels of Cd (1.1 mg · kg-1). The content of zinc, lead, and cadmium in the surface layer (0-30 cm) was higher in the soils of Śląskie Foothills than in soils of Ciężkowickie Foothills. The bedrocks from which the soils of these two mesoregions are formed differed significantly only in the content of zinc (it was higher in the soils of Śląskie Foothills). The content of Zn, Pb, and Cd in the surface layer of soil depends on its texture and organic carbon and total nitrogen content. There was also a positive correlation between the content of Pb and Cd and hydrolytic acidity and between the content of Zn and Ca and CEC. Different types of land uses did not influence the content of the metals.
Inne
System-identifier
UR049b66ad7484429db09d19f9fed3b37d
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych