Ukorzenianie się Tamaryszka czteropręcikowego (Tamarix tetrandra Pall.) w wybranych podłożach
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne
ISSN
1895-4421
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
20
Strony od-do
67-73
Numer tomu
3
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
tamaryszek, rodzaj sadzonek, ukorzenienie, podłoża
en
tamarix, type of cuttings, rooting, substratum
Streszczenia
Język
pl
Treść
Tamaryszek czteropręcikowy (tamarix tetrandra Pall.) jest miododajnym, dekoracyjnym przez cały sezon krzewem. Rośnie na lekkich, przepuszczalnych glebach oraz toleruje ich zasolenie. Przeprowadzone badania miały na celu porównanie ukorzeniania sadzonek zdrewniałych i zielnych w trzech podłożach: piasek, perlit oraz mieszaninie piasku z torfem w proporcjach 2:1. Doświadczenie wykazało, że typ sadzonki nie wywiera statystycznie istotnego wpływu na liczbę korzeni, długość korzeni i procent ukorzenionych sadzonek tamaryszka. Największą liczbę ukorzenionych sadzonek uzyskano w perlicie (81,1%) lub mieszaninie torfu z piaskiem (83,6%).
Język
en
Treść
Tamarix tetrandra Pall. is honey-yielding whole season decorative shrub. It grows on light permeable soil. Tolerate salinity. The experiments compares the rooting of green and wood cuttings in three types of substratum: sand, perlit and peat – sand medium. Results occured that type of cuttings is not statistically significant for the number, length and percentage of rooting tamarix cuttings. The highest number of rooted cuttings received in perlit (81,1%) and peat – sand medium (83,6%).
Inne
System-identifier
URe313a47b7f98465db38b53f805d3f38c