Analiza zmian tekstury w monokryształach i polikryształach niklu po procesie wyciskania hydrostatycznego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
XLIV Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2016 : monografia
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-63663-73-5
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Analiza zmian tekstury w monokryształach i polikryształach niklu po procesie wyciskania hydrostatycznego
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
140-143
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
tekstura krystalograficzna, polikryształ i monokryształy niklu
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej Kraków-Rytro
Początek konferencji
2016-09-27
Koniec konferencji
2016-09-30
Lokalizacja konferencji
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Praca ma charakter badań podstawowych, mająca na celu określenie wpływu zadanego odkształcenia na zmiany zachodzące w teksturze materiału. Do badań użyto polikryształu czystego niklu (99,95%) i dwóch monokryształów po orientacji <111> oraz <110>, które poddano dużemu odkształceniu plastycznemu poprzez wyciskanie hydrostatyczne. Podjęto się analizy jakościowej i ilościowej tekstury odkształcenia polikryształu oraz monokryształów. Zebrane dane ujawniły obecność tekstury włóknistej w polikrysztale, która nie powstała w odkształconych monokryształach. Przedstawiona praca jest próbą określenia wpływu tekstury/orientacji początkowej na kształtowanie się tekstury deformacji.
Inne
System-identifier
WUT600856f1e94247e0b0bde74ea5705b89