Prawo do środowiska a legitymacja czynna w sprawach z zakresu ochrony środowiska : wybrane aspekty.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Książka
Tytuł książki
Právo na životné prostredie a nástroje jeho presadzovania : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bojnice, Slovenská republika, 6.-7. September 2016 / [eds.: Soňa Košičiarová].
Data publikacji
2016
ISBN
978-80-8082-989-6
Wydawca
Trnavská univerzita. Právnická fakulta]
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Prawo do środowiska a legitymacja czynna w sprawach z zakresu ochrony środowiska : wybrane aspekty.
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
116-127
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.18
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 1)
Pozostali redaktorzy
+ 1
Inne
System-identifier
0000088761