Badania nad możliwością zmniejszenia ilości produktu ubocznego wydzielanego w procesie produkcji PE-HD
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Modyfikacja Polimerów. Stan i perspektywy w roku 2015
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-86520-22-0
Wydawca
Wydawnictwo TEMPO s.c.
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Badania nad możliwością zmniejszenia ilości produktu ubocznego wydzielanego w procesie produkcji PE-HD
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
265 - 268
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
Polietylen dużej gęstości, wosk polietylenowy
en
High density polyethylene, polyethylene wax
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przeprowadzone badania miały na celu określenie, jak zmiana parametrów pracy węzła wydzielania polimeru (temperatura i czas przebywania zawiesiny poreakcyjnej w zbiorniku zasilania wirówek) wpłynie na ilość wosku osadzonego na ziarnie, a tym samym na ilość wydzielanego produktu ubocznego. Badania realizowano z wykorzystaniem zawiesin poreakcyjnych z procesu produkcji dwóch gatunków polietylenu dużej gęstości: foliowego i wtryskowego. Zmianę parametrów pracy zbiornika zasilania wirówek symulowano w skali laboratoryjnej, wygrzewając zawiesinę w zmiennych warunkach temperatury i czasu. Badania wykazały, że zarówno wydłużanie czasu przebywania zawiesiny w zbiorniku zasilania wirówek jak i zwiększanie temperatury tej zawiesiny powoduje zmniejszanie ilości wosku związanego z ziarnem polimeru, tym samym zwiększeniu ulega ilość wydzielanego produktu ubocznego– wosku polietylenowego.
Język
en
Treść
Studies carried out in this work had the aim to determine how the change of operating parameters of polymer separation unit (temperature and the time during the post-reaction suspensions stays in the container supplying the centrifuges) influences the amount of wax deposited on the grain and thereby, the amount of separated byproduct. It was demonstrated that both the elongation of the time during the post-reaction suspensions stays in the container supplying the centrifuges and the increase of temperature of this suspension causes the reduction of the amount of wax deposited on the polymer grains, thereby the amount of separated byproduct - polyethylene wax is increased.
Inne
System-identifier
WUT7f291729665b470692fddfe77a31974b