Ocena zmian wyznacznika potencjału przeciwutleniającego wybranych ziół poddanych suszeniu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (Politechnika Białostocka)
Książka
Tytuł książki
Właściwości produktów i surowców żywnościowych. Wybrane zagadnienia
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-937001-2-7
Wydawca
Polskie Towarzystwo Technologów Żywoności, Oddział Małopolski
Publikacja
Główny język publikacji
pol
Tytuł rozdziału
Ocena zmian wyznacznika potencjału przeciwutleniającego wybranych ziół poddanych suszeniu
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
259-268
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.72
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 4)
Pozostali redaktorzy
+ 4
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
000034005